Statens kapacitet och den politiska sfären

Ekonomerna har under senare år intresserat sig alltmer för de politiska dimensioner som påverkar utveckling och resursfördelning. Tanken är att marknaden och staten kompletterar varandra på ett bra sätt i länder som utvecklas och på ett dåligt sätt i länder som förblir fat­tiga. I detta kapitel studeras de senaste forskningsrönen när det gäller statens kapacitet och några indikatorer på utveckling. Dessutom analyseras hur olika slags politiska system påver­kar den offentliga sektorns omfattning. Här finns kapitlet för nedladdning:

Kapitel 6