Recensioner

“Det blir allt viktigare att få en bra överblick och insikt i den globala ekonomin och vår plats i den. I denna gedigna och mycket pedagogiskt välgjorda lärobok ges, genomgående med bas i i nationalekonomisk och viss statsvetenskaplig forskning, i tjugofem substansfulla kapitel ett mycket brett och säkert helhetsperspektiv på den moderna samhällsekonomin. De alltmer avgörande interntionella aspekterna (“globaliseringen”) beaktas genomgående. …Boken riktar sig till högskolan, företagsvärlden, berörda politiker och handläggare, ekonomijournalister m. fl. Väsentliga uppdateringar pga den snabba internationella utvecklingen har gjorts, varför den gamla upplagan bör utbytas. Många välvalda diagram och tabeller stöder texten och viktiga centralgestalter i ekonomin porträtteras. Avslutningsvis finns användbart index, ordförklaring, instuderingsfrågor, lästips, noter mm.”
Anders Weidung, BTJ

“För en grundläggande ekonomikurs med inriktning på globala sammanhang måste Global ekonomi ha goda framtidsutsikter. Speciellt uppskattar jag det ymniga dataanvändandet i figurer och tabeller. Klas Eklund får se upp…”
Lars Pålsson-Syll, professor i samhällskunskap och författare till De ekonomiska teoriernas historia, Studentlitteratur, 2007

“Jag håller med om att där finns pluralism inom nationalekonomin, men jag vet inte riktigt hur det som skett på forskningsfronten sipprat ner i läroböckerna. Global ekonomi av Claes Berg (SNS Förlag, 2008) är ett mycket positivt bidrag!”
Martin Kragh, Ek. dr, Handelshögskolan i Stockholm, på debattbloggen Ekonomistas

”Global ekonomi ger mycket kunskap och insikt om de krafter som styr ekonomin både nationellt och internationellt. Den är modern, pedagogisk och forskningsnära.”
Harry Flam, professor i internationell ekonomi