Claes Berg

Claes Berg är fil.dr i nationalekonomi och har varit Riksbankens chefekonom samt rådgivare åt riksbankschefen. Han har varit svensk representant i den penningpolitiska kommittén i det europeiska centralbankssystemet och konsult åt centralbanker i Asien, Afrika och Latinamerika. Han har även varit verksam som lärare och biståndskoordinator i södra Afrika.