Sverige

Boken innehåller också mycket information om den svenska ekonomin.

 • Hur har arbetslösheten och långtidsarbetslösheten utvecklats under finanskrisen?
 • Varför är kvinnornas sysselsättningsgrad högre i Sverige än i många andra länder?
 • Hur har genuslönekvoten förändrats det senaste decenniet?
 • Varför är statens fiskala och legala kapacitet hög i Sverige?
 • Varför är välfärdsstaten mer omfattande i Sverige än i USA?
 • Hur fungerar regelverken för finans- och penningpolitik?
 • Hur hanteras bankkriser?
 • Varför intresserar sig andra länder för svenska erfarenheter när det gäller skatt på finansiella transaktioner, nya regelverk för offentliga finanser och finanskrishantering?
 • Vilka är effekterna av ändrade skatter och transfereringar under senare år?
 • Vilka är effekterna av rörlig växelkurs och inflationsmål sedan 1993?
 • Varför ökade riksbankens balansräkning under finanskrisen?
 • Varför har den svenska bytesbalansen visat överskott sedan 1994?
 • Hur har den ekonomiska tillväxten och produktiviteten utvecklats i ett internationellt perspektiv?
 • Varför är ojämlikheten lägre än i många andra länder? Varför har den ökat under senare år?
 • Hur påverkas Sverige av globaliseringen?