Demokrati och konflikt

Här ges möjlighet att ladda ned ett av bokens kapitel som handlar om relationen mellan demokrati, konflikter och ekonomisk utveckling.

Hur viktig är egentlig demokrati för ekonomisk tillväxt? Är det alltid så att demokratiska länder växer snabbare än länder som inte är demokratiska? I kapitlet diskuteras också vad det är som gör att i vissa länder konsolideras demokratin medan andra länder förblir icke-demokratiska. Vilken roll spelar bristen på statlig kapacitet för att länder förblir fattiga? Leder ekonomisk utveckling automatiskt till att ett land övergår från diktatur till demokrati? Vilken är relationen mellan statlig kapacitet och krig med andra länder respektive inbördeskrig? Slutligen ska vi analysera vilken roll etnisk diskriminering och etniska konflikter kan spela för att bromsa ekonomisk utveckling.

Här finns kapitel 24 för nedladdning:

Kapitel 24