Den generella makromodellen

Här finns ett kapitel om makroekonomi för nedladdning: Kapitel 13

I detta kapitel analyseras vad som bestämmer det totala resursutnyttjandet och inflationen i en modell, som är mer realistisk än i många andra läroböcker.
Det är en makromodell för en öppen ekonomi, som består av tre komponenter. Den första komponenten är centralbankens pen­ningpolitik. Den andra komponenten är den totala efterfrågan på varor och tjänster i ekonomin. Den tredje komponenten är det totala utbudet av varor och tjänster. Modellen används för att illustrera några praktiska exempel på poli­cyanalys i olika länder. Slutligen visas hur makromodellen kan användas för att analysera den globala finanskrisen.